Organic Derma Copenhagen– Databehandlingspolitik

Hvilke informationer gemmer vi om dig

Kunder
Når du bruger vores hjemmeside, gemmer vi information om dig i forbindelse med oprettelse af dig som kunde hos Organic Derma Copenhagen og etablering af din profil i kundekartoteket. Det gør vi for at kunne levere de ydelser du beder om til dig og for at muliggøre din levering af modydelsen (betaling for vores ydelser til dig).
Vi gemmer følgende oplysninger om dig:
Dit navn
Din e-mailadresse
Dit telefonnummer
Betalingsinformation
Information du giver til os med henblik på deltagelse i events el.l.
Anden information der måtte være nødvendig med henblik på levering af vores ydelser

Hvordan anvender vi den information vi gemmer om dig
Vi kan anvende den gemte information til følgende formål:
Levering af ydelser i overensstemmelse med vores aftale med dig
Administrative formål, herunder fakturering
Opfyldelse af legale forpligtelser, eksempelvis i relation til offentlige myndigheder, herunder SKAT

Marketing
Vi anvender ikke dine oplysninger til markedsføring, medmindre du specifikt har accepteret dette.
Såfremt du ved accept har accepteret anvendelse af dine data til markedsføringsformål, kan vi anvende informationen til e-mail marketing. Du kan til enhver tid fortryde dit valg ved at ændre din profil, således at du ikke længere tillader, at vi kontakter dig med markedsføringsmateriale.

Hvem kan vi dele dine informationer med
Vi kan dele dine informationer med følgende:
Vores uafhængige leverandører o.l.
Andre uafhængige tredjeparter, til hvem vi har outsourcet opgaver, herunder, men ikke udelukkende IT opgaver, analyser m.v.
Offentlige myndigheder

Vi sørger for, at vi i vores aftaler med uafhængige tredjeparter og øvrige outsourcingpartnere, har aftaler på plads til sikring af dine oplysninger.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger så længe, som vi er forpligtet til i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Af hensyn til eventuelle fremtidige behandlinger gemmer vi endvidere behandlingshistorik, indtil du oplyser, at du ikke længere har behov for vores ydelser. Herefter slettes oplysningerne i overensstemmelse med EU’s regler om databeskyttelse (General Data Protection Regulation).

Opbevaring af din information
Samtlige medarbejdere samt vores uafhængige outsourcingpartnere er kontraktuelt underlagt tavshedspligt.

Din mulighed for at tilgå de oplysninger vi har gemt om dig
Du kan til enhver tid anmode os om en kopi af den information vi har om dig.
Du kan endvidere til enhver tid bede os foretage eventuelle faktuelle ændringer til informationen.
Når vi ikke længere har brug for information om dig, herunder i relation til vores forpligtelser overfor offentlige myndigheder o.l. sletter vi informationen.

Ændringer af databehandlingspolitik
Vi kan til enhver tid ændre denne databehandlingspolitik, hvis vi får et lovligt behov for at anvende dine oplysninger til andre/yderligere formål eller hvis der opstår et lovgivningsmæssigt behov. Vi opfordrer dig til løbende at holde dig orienteret om eventuelle ændringer til politikken på vores hjemmeside.

Cookies
Vores hjemmeside bruger ikke Cookies. For yderligere information anmoder vi dig læse vores Cookiepolitik.

Organic Derma Copenhagen

Stine Luise Krogh Christensen
Gothersgade 156B, 1. sal
1123 København K

Telefon: +45 22 42 21 15
Mail: mail@organicdermacph.dk

CVR NR.: 32742572

Kontakt os