Handelsbetingelser og levering

Handelsbetingelser for Organic Derma Copenhagen
Senest opdateret den 21. december 2020

Udbyder
Holistisk Dyrlæge og Organic Derma ApS
CVR nr. 32742572
Gothersgade 156B, 1.
1123 København K
Danmark
Telefon: +45 22 42 21 15
E-mail: mail@organicdermacph.dk
Hjemmeside: www.organicdermaccph.dk
(i det følgende benævnt ”Udbyder”)

Vilkår
Handelsbetingelserne gælder for køb af varer på www.organicdermacph.dk (i det følgende ”Hjemmesiden”) til levering i Danmark og Europa (eksklusive Grønland og Færøerne).
Handelsbetingelserne gælder kun for forbrugerkøb. Forbrugeren er i den følgende benævnt ”Kunden”.
Udbyder kan løbende ændre disse Handelsbetingelser. Udbyder anser de ændrede Handelsbetingelser for accepteret ved brug af Hjemmesiden.
Udbyder tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Udbyder er til enhver tid berettiget til, helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Handelsbetingelserne til tredjemand.
Handelsbetingelserne er underlagt dansk ret og dansk værneting.
Der kan være små uoverensstemmelser mellem indholdsdeklarationerne på hjemmesiden og på produktet Kunden modtager. Det skyldes, at Udbyder hele tiden søger at forbedre produkterne, så de til enhver tid lever op til Udbyders ønske om bæredygtighed, miljøbeskyttelse og frem for alt levering af de reneste, lækreste produkter til Kunden.

Betaling
Det fremgår af Hjemmesidens betalingsvindue, hvilke kreditkort der accepteres. Som udgangspunkt modtages betaling med VISA-Dankort og MasterCard samt MobilePay.
Der lagres ingen følsomme betalingsoplysninger, som eksempelvis kortnummer hos Udbyderen.
Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner og er inklusiv moms, eksklusiv levering.
Når en betaling er gennemført tilsendes kvittering på e-mail. Når du modtager din kvittering bedes du straks kontrollere, at den er i overensstemmelse med den afgivne ordre, og i modsat fald kontakte Udbyder uden ugrundet ophold.
Udbyder bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering
Leveringsomkostningen opkræves samtidig med betaling for produktet. Ved køb over 700 DKK betaler Udbyder fragten.
Udbyder bruger DAO og GLS som transportør. Ved udlevering af pakken, overgår ansvaret for pakken til Kunden.
Der leveres i Danmark og resten af Europa til en meromkostning, der svarer til de på det pågældende tidspunkt fastsatte rater, fra transportørens side. Der leveres ikke i Grønland og Færøerne.

Fortrydelsesret
Kunder, der i henhold til forbrugeraftaleloven er forbrugere, har en fortrydelsesret på 14 dage ved køb af Produkter fra Udbyderen. Fortrydelsesfristen løber fra tidspunktet for Kundens køb. Såfremt Kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal Kunden reklamere overfor Udbyderen senest 14 dage efter købet. I meddelelsen skal Kunden tydeligt oplyses, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Ved reklamationer rettes henvendelse til Udbyder. Kontaktoplysninger fremgår af afsnit 1 ovenfor.
Fortrydelsesretten bortfalder, når produktet er taget i brug. Hvornår et produkt er taget i brug, afhænger af produkttypen. For så vidt angår hudplejeprodukter, kosmetik o.l., som af sundheds- og hygiejnemæssige årsager ikke kan tages retur efter åbning gælder, at produktet er taget i brug i det øjeblik emballagen brydes/bøtten åbnes/seglet eller plomberingen brydes eller varen på anden måde er taget i brug. Det samme gælder, hvis varen på anden måde er beskadiget eller håndteret på uhensigtsmæssig vis.
Varetyper med kort holdbarhed, samt varer, som af sundheds- og/eller hygiejnemæssige årsager er uegnede til returret, er undtaget fortrydelsesretten. Dette gælder blandt andet, men ikke udelukkende visse scrub produkter.
Ved returnering, skal Kunden sørge for, at det returnerede er forsvarligt emballeret. Kunden har ansvaret for det returnerede produkt indtil det er forsvarligt leveret til Udbyder.
Kunden skal selv betale fragten ved returnering
Ved returnering af fortrudte varer skal Kunden vedlægge dokumentation for køb i returforsendelsen.
Når Udbyder modtager varen, tjekker vi, at den returneret i ovennævnte stand. Såfremt det returnerede produkt er i den oprindelige stand, tilbagebetaler Udbyder herefter det beløb Kunden har betalt for produktet.

Reklamation
Kunden skal ved modtagelse af det købte, straks tjekke, at samtlige vare er leverede samt om alt er i overensstemmelse med det købte, herunder om det er behæftet med fejl og mangler.
Da holdbarhedsdatoen på Udbyders produkter i de fleste tilfælde er relativt kort, anbefales det, at kontrollere indholdet uden ugrundet ophold, samt at anvende produkterne indenfor den angivne holdbarhedsdato.
Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos Udbyder, kan du rette henvendelse til Udbyder på telefon eller e-mail, jf. afsnit 1 ovenfor.
Såfremt klagen ikke løses hos Udbyder, kan du indgive den til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse, jf. afsnit 1 ovenfor.

Information afgivet fra tredjemand
De links, der er tilgængelige via Hjemmesiden, er kun til orientering. De linkede hjemmesider er ikke kontrolleret af Udbyder, og Udbyder bærer derfor intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider eller indholdet af links til sådanne hjemmesider. Udbyder tilbyder kun disse genveje for at lette tilgangen til disse hjemmesider. At Udbyder stiller et link til rådighed på Hjemmesiden betyder ikke, at Udbyder har godkendt den aktuelle linkede hjemmeside.

Ophavsret og varemærker
Alle immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til varemærkerettigheder, designrettigheder, ophavsrettigheder, patent- og brugsmodelrettigheder, knowhow m.v. til hjemmesiden og produkterne, der tilbydes på hjemmesiden, tilhører uden begrænsning Udbyder eller dennes leverandører.

Persondata
For at gennemføre bestilling på hjemmesiden skal Udbyder bruge følgende oplysninger om Kunden:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Udbyder anvender udelukkende Kundens personoplysninger til at levere de bestilte produkter. For yderligere information om Udbyders anvendelse af persondata henvises til Udbyders Persondatapolitik, som findes på Hjemmesiden.

Organic Derma Copenhagen

Stine Luise Krogh Christensen
Gothersgade 156B, 1. sal
1123 København K

Telefon: +45 22 42 21 15
Mail: mail@organicdermacph.dk

CVR NR.: 32742572

Kontakt os